Inspirasjon og fakta - tur (2024)

Du kan gjerne benytte deg av kommunens temakart for merkede turstier, skiløyper, sykkelruter og padleled. Det er også mulig å lage eget kart på nettsiden www.norgeskart.no. Her kan du velge ulike typer ruter og merking.

Papirkart overkyststieneellerpadleleden for Vestfold, er gratis tilgjengelige ved bibliotekene i Stokke, Sandefjord og Andebu, og ellers ved ekspedisjonen på Sandefjord rådhus.

Prøv overnatting ute i gapahuker/lavvoer. Eller sjekk utkystledhyttenetilOslofjordens friluftsrådellerovernattingstilbudenetilturistforeningene.

Bli inspirert eller legg inn forslag:

Sandefjords ytterpunkter

 • Høyeste punkt: Brånafjell. Unn deg en topptur og nyt utsikten. Gå fra parkeringsplass ved Merkedammen eller Trollsvann. Merkede ruter.
 • Sydligste fastlandspunktet: Folehavna. Gå fra parkeringsplass ytterst på Vesterøya. Godt tilrettelagt.
 • Nordligste punkt: Under høyspentledningen ved Kjønnerød, like sør for Nabbertjernet. Parkeringsplass ved Høyjord skole. Ikke merket.
 • Østligste fastlandspunkt: Rossnesodden. Gå kyststi. P ved Oslofjord Convention Center. Merket kyststi.
 • Vestligste punkt: Grevestein. Gå fra P ved Heisetra. Merkede ruter.
 • Største vann: Goksjø.

Friluftsliv - rettigheter og plikter

Friluftsloven slår fast alles rett til å ferdes fritt i utmark, men det er en frihet under ansvar. All mark eies av noen. Vis hensyn til grunneiers virksomhet.

 • Motorisert ferdsel er ikke tillatt i utmark. På privat vei må du innhente tillatelse fra grunneier for å kjøre motorkjøretøy. Dette gjelder også moped.
 • Bruk parkeringsplassene. Ønsker du å parkere andre steder, bør du spørre grunneieren om tillatelse.
 • Tråkk ikke i åker og eng. Respekter plante- og dyrelivet.
 • Du kan sette opp telt i utmark i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse, dersom du ikke forstyrrer beboere og det er minst 150 meter til bebyggelse.
 • Retningslinjer for telting og opphold i båt i skjærgården i Sandefjord kommuneble vedtatt 26.04.17av Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Generell informasjon fra Miljødirektoratet om allemannsretten.

Hjelp oss å ta vare på natur og kultur i kystlandskapet. Ta hensyn til andre brukere. Friluftsloven.

Badeplasser

Kommunen har mange fine badeplasser. Langs kyststiene og ellers i vannkanten kan du finne mange perler. Kommunen vedlikeholder flerebadeplasser og strender, se egen oversikt.

Bål og grilling

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i nærheten av skog og utmark i hele Norge. Det har skjedd flere ganger de siste årene at kommunen vedtar midlertidige forskrifter om forbud mot bruk av ild i både utmark og innmark på grunn av tørke. Da kan du ikke gjøre opp ild noe sted, med unntak av å grille i egen opparbeidet hage. Du må undersøke dette før du gjør opp ild.

Små kaffebål/pølsebål er hovedsakelig lov i tiden fra 16. september til 14. april. Bålbrenning og grilling er forbudt på svaberg, da det oppstår stygge sår. Hageavfall, kvist og lignende har du aldri lov til å brenne.

Flere friområder og parker har flotte felles griller. Husk grillkull.. Vær OBS på brannfare. En bålplass eller grillplass er ingen garanti for at det er trygt med åpen ild.

Båndtvang

I tillegg til hundeloven, er det vedtatt lokale forskrifter for Sandefjord kommune
www.sandefjord.kommune.no/bandtvang

De grønne turene

De grønne turenemerkes av turentusiaster.Det er ti nye ruter hvert år, spredt i Sandefjord kommune.Les mer om de grønne turene.

Fiske, fugleliv og fauna

Skjærgården er variert og ligger flott til for å prøve fiskelykken før badesesongen for alvor setter inn. Om våren er det vanlig at fangsten består av sei, lyr, makrell, flatfisker og sjøørret.

Fugleinteresserte kan i områdene oppleve å støte på alle arter som er typisk for lavlandsfaunaen.

De gode vekstforholdene i områdene syd på Østerøya er yndet av botanikere for mangfoldet av blomster og planter. Du vil blant annet finne vårmarihånd, som er en av de fine fredede orkideene som er funnet i Vestfold.

Turforslag i Sandefjord

Melsomvik – Sandbånn – Trælsodden

 • Kyststi
 • Treningsapparater, Sandbånn
 • Balløkke med grasdekke, Sandbånn
 • Sandvolleyballbane, Sandbånn
 • Stupetårn på Smedodden
 • Slette med grasdekke og sandvolleyballbane, Leidangen
 • Pentanque-bane, Leidangen
 • Sommeråpent toalett ved båthavna i Melsomvik, Leidangen og på Plassene
 • Sommervann i kran utendørs på Plassene og på Overan (mellom gangbrua over Melsombekken og Sandbånn).

Folehavna og Fruvika

Ta en titt på en av våre mest populære turruter til Folehavna og Fruvika! Rød rute viser veien til Folehavna, som er en flott rundtur. Blå rute viser stien til Fruvika, som også er en del av den ordinære kyststien.

Turkart Folehavna og Fruvika (PDF, 543 kB)

Sundåsen

Kyststien er merka en runde fra Bogen til Sundåsen. Det er også muligå parkere nærme toppen.

Det er informasjonsplakater om anlegget både påparkeringsplassen (PDF, 3 MB)og påtavle en (PDF, 2 MB)ogtavle to (PDF, 2 MB)ved toppen. I tillegg er det informasjon om utsikten, både motnord (PDF, 8 MB),sør (PDF, 7 MB)ogøst (PDF, 6 MB).

Flautangen

Flautangen er et flott turmål og område på Østerøya, der det tidligere i vår ble åpnet ny Gapahuk, bygget av Turistforeningen. Den ligger fint til ved en grasslette, nær sjøen og stranden. Turen til gapahuken/stranden går langs rød merket rute fra parkeringsplassen ved Flautangen, og er et populært og familievennlig turmål.

I tillegg finner du et turforslag rundt Flautangåsen, som er merket blå rute. Denne rundturen er ca. 2,8 km og går dels på svaberg, dels på sti. Fra toppen av Flautangåsen er det flott utsikt over Tønsbergfjorden, Tjøme, Verdens Ende med mer. Godt skotøy er å anbefale. Grønn stiplet rute viser Kyststien langs Østerøya.

Turkart Flautangen (PDF, 418 kB)

Natholmen

Legg turen til Natholmen! Her er det bademuligheter på østsiden av øya og fiskemuligheter på sørsiden. På holmen holder også Knattholmen leirsted til.

Rød løype er enkel og godt tilrettelagt, og går hovedsakelig på vei. Blå løype er en fin runde på ca. 2,4 km. Det kan forekomme noen våte partier. Ytterst på holmen er det fine fiskemuligheter.

Turkart Natholmen (PDF, 200 kB)

Østerøya friområde

Friområdene på Østerøya inviterer deg til et rikt og variert friluftsliv. I Flautangen- og Yxneyområdet finner du over ti kilometer med stier. På parkeringen på Flautangen vil du finne en brosjyre som beskriver en del av området. De kan også fås på kontoret til park- og idrettsseksjonen.

Stiene er naturlige og opparbeidet gjennom menneskers tråkk i århundrer. Terrengformen er slik at de aller fleste vil kunne ta seg enkelt frem, selv om noen bergrabber kan være en utfordring å nå for dem som ikke er så gode til beins.

Heia/Svartåa-området

I vestre Kodal finnesmange avSandefjordturistforeningsblåmerkede stier. Heisetra ligger ved Heivannet og Svartåa, midt i et område med mer en 100 km merkede stier. Her finnes noe av Vestfolds mest varierte skogsterreng med gode muligheter for fiske, padling og bading samt sanking av sopp og bær. En av stiene går over til kommunens utleiehus Vestby.

Lenger syd langs Fv 601 ved Andersbonn er det merkede løyper innover til fine utsiktspunkter som Knappen, Farmenrøysa og videre til minnesmerket fra 2. verdenskrig ved Høymyr. Området ble brukt av motstandsbevegelsen til flyslipp. Svartåa ble brukt til fløting av tømmer til Larvik, og det var atskillige dammer langs elvedraget. Virksomheten ga livsgrunnlag for mange familier, og her var både skole og butikk. Sliradammen som ligger i dette vassdraget, var Andebu sitt bidrag i kulturminnestafetten i 1997.

Trollsvann – Åletjønn

Områdene ved Trollsvann og Åletjønn byr på spennende og vakker natur, rikt dyreliv og mange turløyper både sommer og vinter. Det er utarbeidet turkart for området og i tillegg er det infotavler ved parkeringsplassen ved Trollsvann og lenger nord ved Merkedammen.

Tønsberg turistforeninghar hytte ved Trollsvann, og frivillige byr på kaffe og vafler om søndagene. Her er mulighet både for en svømmetur og padling. På tunet finnes grill og benker. Annekset fungerer som ubetjent medlemshytte med standardlås. Huset har 8 sengeplasser og handikaptoalett.

Kjempås/Stiåsen – Kodal

Turstien starter i Kodal sentrum og følger en godt merket trasé opp til Kjempås/Stiåsen. Den er ca 4,5 km lang og går i kupert terreng. Langs stien finnes en rekke informasjonsplakater og på toppen av åsen ligger en bygdeborg fra ca. år 400 e. Kr.

Vetan/Ulspipa – Andebu

Natur- og kulturstien går fra Andebu sentrum til Vetan. Her er det også infoplakater, og på toppen er det et høy utkikkstårn. På godværsdager kan man herfra se både Oslofjorden og Gaustatoppen. Fra Vetan fortsetter en enklere sti forbi demningen i Kjæråselva og videre til bygdeborgen på Ulspipa.

Tjuvborgen – Høyjord

Ca. tre km syd for Høyjord stavkirke ligger den flotteste av de tre bygdeborgene i kommunen. Ved Bøen starter en godt merket sti i lett terreng. Turen opp tar bare en halv times tid. Ved foten av borgen står en lettlest og informativ infotavle. Den siste lille kneika opp til platået er bratt, men fra toppen er det fin utsikt og gode muligheter for en rast.

Folkestiene

Både i Kodal sentrum og ved Gravdal er det anlagt folkestier. Disse er vel tilrettelagt og egner seg godt til en rask luftetur.

Store Dalstien

Fra den verneverdige gården går det merket tursti både opp til Dalsåsen med flott utsikt mot Høyjord og ned til området med restene av Store Dal sag.

Utsiktspunkt på Skør

Utsiktspunkt på den østre åsryggen på Skør har fin utsikt over det meste av Andebu sentrum og innover til Tønsberg. Det er mulig å gå denne turen om vinteren også, så lenge det ikke er noe særlig snø.

Kulturminner og spennende natur

Mange lar seg inspirere til nye turmål ved å lete etter kulturminner i utmarka. Riksantikvaren har egen nasjonal side med informasjon om kulturminner. Her kan du også opprette egen konto og skrive selv. Se mer informasjon på sidawww.kulturminnesok.no

Store Bergan og Marum

Store Bergan skole har høsten 2022 fornyet informasjonstavler om kulturminner og naturfenomener i skolekretsen. De har også laget ny bok der alle tavler og historisk informasjon er samla:Natur og kulturminner i Store Bergankrets (PDF, 13 MB). Arbeidet er gjort i samarbeid med Store Bergan nærmiljøutvalg, Store Bergan idrettslag, Sandefjord turistforening og grunneiere.

Her har du lenke til oversiktskartene i egne filer:

 • Hvalås Enga.pdf (PDF, 12 MB)
 • Hystadåsen Rønningsåsen.pdf (PDF, 6 MB)
 • Marum.pdf (PDF, 12 MB)

Preståsen naturpark

I Preståsen er det infotavler, satt opp av Sentrum nærmiljøutvalg i samarbeid med mange aktører og grunneiere. Du finner disse og bok på egen sidewww.sandefjord.kommune.no/prestasen.

Arnadal kulturminnesti

Tavlene er satt opp av Arnadal nærmiljøutvalg i 2022. Dette er i samarbeid med Arnadal idrettslag og grunneiereArnadal kulturminnesti (PDF, 5 MB).

Bokemoa

Stokkes1000-årssted og festplass hver 17. mai.

Gatevandring

Er du interessert i lokalhistorie og synes gatevandring er interessant? Her kan du lese mer om personene som har gitt navn til gatene. Vi har et kart med oversikt overGatenavn i Sandefjord kommune med tilknytning til kjente personer

Kyststiene

Se egen side med informasjon om kyststiene i Sandefjord ogFjordpromenaden

Sykkelruter

Se egenside om sykling i Sandefjord.

Vestfold

Liker du å ha et mål for turen?

Inspirasjon og fakta - tur (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 5245

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.